people-feet-train-travelling

CliëntenRaad Ferm Werk

De cliëntenraad vergadert iedere maand en daar naast zijn er ander bijeenkomsten in kleinere kring als nodig. Hij bekijkt kritisch hoe Ferm Werk met cliënten omgaat  en de regelingen toepast, maar anderzijds werkt hij soms in gezamenlijke werkgroepen samen met Ferm Werk.

Onderwerpen die besproken worden zijn oa.

de manier van aanvragen, bejegening, klachten, sancties, bezwaarschriften, inhoud van regelingen en re-integratie trajecten, communicatie naar cliënten. klanttevredenheidsonderzoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Voor cliënten van Ferm Werk