Nieuws

De volgende onderwerpen zijn recentelijk met het Dagelijks Bestuur  en de Directie van Ferm Werk besproken. (bericht september 2019):

Beslagvrije voet:

Als je schulden moet terugbetalen dan is er een minimum bedrag dat je voor je onderhoud mag houden. Dat bedrag gaat iets omhoog. De cliëntenraad heeft er op aangedrongen om deze nieuwe regel zo snel mogelijk te laten ingaan.

Tegemoetkoming ziektekosten

Al een paar jaar dringt de cliëntenraad er op aan om de bijdrage aan de ziektekosten  (vooral het aanvullend pakket) te verhogen. Ferm Werk is er zuinig t.o.v andere gemeenten. Ook heeft de cliëntenraad keer op keer aangegeven dat het eigen risico een groot probleem is. In recente gesprekken met het Bestuur en de Directie is dit opnieuw onder de aandacht gebracht. Nu ligt er bij het Bestuur een concreet voorstel met verschillende opties. Nog niet is bekend wat er uit de discussie is gekomen.

Studietoeslag

studietoeslag krijg je als je studeert maar door je handicap er niet zo goed bij kan werken. Die toeslag was mager, De centrale overheid heeft nu besloten om die toeslag aanzienlijk op te hogen tot 3600 euro per jaar. Wij hebben Ferm Werk gevraagd deze verhoging snel in te voeren.

Klachten en bezwaarschriften

Ieder jaar wordt er een samenvatting hiervan gemaakt. De cliëntenraad kijkt daar precies naar om t weten waar die over gaan en hoeveel het er zijn. Dit is uitgebreid met de Directie besproken en suggesties zijn er gedaan om een completer beeld te krijgen.

Klanttevredenheidonderzoek

Begin 2019 heeft de cliëntenraad met medewerkers van Ferm Werk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Alle mensen die van Ferm Werk een uitkering hebben zijn over de resultaten ingelicht. de tevredenheid is een ietsje pietsje verbeterd. De cliëntenraad  was niet onder de indruk. Wij  hebben met de Directie besproken hoe nu verder. een nieuw soort onderzoek is nodig, maar wij weten nog niet precies hoe dat er uit moet zien. Hier moeten wij ons nader over beraden.

Spreekruimte

De ruimte bij Ferm Werk waar gesprekken met cliënten gevoerd worden is niet ideaal. Ferm Werk heeft beloofd dat deze opnieuw ingericht zal gaan worden zodat niet iedereen meer kan meeluisteren. Overigens kun je altijd vragen om het gesprek in een afgesloten ruimte te voeren. Geef dat wel tijdig aan!

Website van Ferm Werk

Als je deze website niet zo eenvoudig vindt dan heb je daar gelijk in. De cliëntenraad en de Directie waren het er snel over eens dat hier nodig wat aan moet gebeuren. Alles staat er wel op, maar is vaak te moeilijk en vooral het zoeken op de site moet veel gemakkelijker. Ferm Werk zal hier werk van maken.