Algemeen

 

 

 

 

Wat je moet weten

Hieronder vind je informatie, tips en adviezen over verschillende onderwerpen waar je mee te maken kan krijgen als je een uitkering van Ferm Werk ontvangt. Heb je nog vragen of zou je bepaalde onderwerpen graag terug willen zien op onze website, laat dit ons alsjeblieft weten.

Algemeen

Als je een uitkering ontvangt dan moet je je uiterste best doen om werk te vinden of als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dat is wat de wet voorschrijft.

Het is belangrijk dat je jezelf goed voorbereid op de gesprekken over werk. Als je dit niet doet, dan loop je de kans dat instanties besluiten wat goed voor je is en dat je in een traject terecht komt dat niet bij je past. Je kunt ook iemand meenemen naar het gesprek. Twee mensen horen/zien altijd meer dan één.

Tips:

  • Vraag jezelf af: wat vind ik de goede weg om uit de uitkering te komen?
  • Praat eens over de route naar werk en het soort werk dat bij jou past. Met een kennis, vriend, familielid of met de cliëntondersteuning in jouw gemeente.
  • Maak een plan hoe je bij je uiteindelijke doel komt.

Maatwerk, duurzaam werk en wederzijds goedvinden

Als je een uitkering aanvraagt, wordt op basis van die gesprekken een plan van aanpak opgesteld. Dit voorstel moet passen bij jou en jouw ambities. Ook moet je ervan overtuigd zijn dat het voorstel naar werk leidt waar jij blij van wordt. Het voorstel moet naar duurzaam werk leiden. Dit noemt men maatwerk, oftewel een opmaat gemaakt voorstel voor jou. Als het voorstel namelijk niet passend is, dan is de kans groot dat je er niet gelukkig van wordt en dat je weer snel terugvalt in de uitkering. Dus bespreek in de gesprekken altijd waarom  het voorstel dat gedaan wordt,  goed voor jou is.

Als je aan het eind van een gesprek een formulier of een contract krijgt om te ondertekenen, dan heb je het recht om daar een paar dagen (max. een week) over na te denken voordat je tekent. Dit geeft je de tijd om goed door te nemen of dit voor jou het juiste plan is. Ook heb je de mogelijkheid om er nog eens met iemand anders over te praten. Als je het ergens niet mee eens bent, geef dit dan  aan,  zodat  het voorstel aangepast kan worden. Het is belangrijk dat het voorstel met wederzijds goedvinden wordt vastgesteld. Dit maakt de kans op slagen alleen maar groter.

Bedenk wel dat de wet voorschrijft dat je alle gangbare arbeid moet accepteren, rekening houdend met jouw ‘krachten’ en ‘bekwaamheid’.  Uiteindelijk kan het beteken het dat je werk dat wat onder jouw niveau is, moet accepteren.

Logboek

Als je een uitkering krijgt moet je allerlei dingen doen (zoals informatie aanleveren) en actief (al dan niet met hulp) op zoek gaan naar werk.  Tijdens deze zoektocht is het goed om bij te houden wat je daarvoor zoal doet.

Tips:

Zorg ervoor dat je bijhoudt:

–          Wie en wanneer je iemand hebt gesproken/gebeld/gemaild.

–          Wat er is besproken.

–          Wat er is afgesproken.

–          Bewaar je e-mail berichten, zowel ontvangen als verzonden e-mail.

–          Houd goed bij wat je hebt ingeleverd, vraag een kopie.

Dossier

Je hebt het recht om in te zien wat een consulent over je heeft opgeschreven en wat er in jouw dossier staat vermeld. Als je zaken onjuist vindt, heb je het recht om het te laten verwijderen.

Gezondheid

Gemeentelijke diensten mogen nooit vragen naar je gezondheidstoestand, medicatie en dergelijke. Wel kan  een arts ingeschakeld worden om na te gaan of er medische beperkingen zijn. Deze arts mag alleen doorgeven  waar jouw arbeidsbeperkingen liggen, maar verdere informatie valt onder beroepsgeheim.

Privacy

Je hebt recht om te weten waarom officiële instanties gegevens van je wil hebben en wat zij daarmee gaan doen. Je hebt inzagerecht in je dossier en correctierecht. Je hebt het recht om te weten waar je gegevens naar toegaan: als ze doorgegeven worden aan andere partijen dan moet je vooraf toestemming gegeven hebben.