Inkomen

 

 

 

 

Uitkering

Tijdstip

Als je opbelt, of aan de balie van FW bent en aangeeft dat je een uitkering wil, dan is dat het moment van melding. Dit moment is belangrijk omdat de uitkering, als die toegekend wordt, start vanaf het moment van melding.

Informatie

Als je een uitkering aanvraagt, dan wordt verwacht dat je een hoop informatie aanlevert. Zorg dat je dit tijdig en nauwkeurig doet. Vraag eventueel hulp hierbij. Als je alles zo compleet mogelijk aanlevert, kan  de aanvraag beter en sneller behandeld worden.

Verwerking aanvraag

Meestal duurt het een paar weken voordat de beslissing komt of je recht hebt op een uitkering.

Voorschot

Als de verwerkingstijd te lang duurt, dat heb je na vier weken recht op een voorschot. Vaak is het wel handig hierom te vragen, omdat dit niet automatisch gegeven wordt. Je moet natuurlijk wel de huur en boodschappen kunnen blijven betalen.

Hoogte uitkering

Bij de toekenning van de uitkering wordt de hoogte medebepaald door het aantal mensen dat in hetzelfde huis wonen. Als meerdere mensen in hetzelfde huis wonen dan gaat de uitkering in principe omlaag. Dit noemt men de kostendelersnorm.

Aanvullende regelingen

Als je een uitkering ontvangt, heb je vaak ook recht op toeslagen, zowel van de gemeente als van de Belastingdienst:

  1. Belastingdienst. Op (www. belastingdienst.nl/toeslagen) kan je berekenen hoeveel toeslag je kunt krijgen.
  2. Gemeentelijke toeslagen. Kijk op “Extra’s bij laag inkomen” op de website van Ferm Werk. Deze aanvragen kun je schriftelijk doen en de formulieren van de website van Ferm Werk downloaden.Sommige regelingen kunnen ook digitaal aangevraagd worden, zoals bijzondere bijstand en de Individuele Inkomenstoeslag. Op de Website van Ferm Werk kun je klikken op  ‘online aanvragen’, en dan inloggen met je DigiD. In de toekomst wordt deze digitale mogelijkheid uitgebreid.

Tips:

–          Vraag hulp als dit te ingewikkeld voor je is. Het kan honderden euro’s per maand schelen.

–          Handig is ook de Nibud website: www.berekenuwrecht.nl

–          Waarschuwing: De Belastingdienst vraagt te veel ontvangen toeslagen altijd terug, dus schat je inkomen niet te laag in.

Onderzoek cliënten/Huisbezoek:

Uitkeringsinstanties  kunnen, mogen en zullen over het algemeen onderzoek doen naar de vraag of je wel recht hebt op een uitkering. Dit hoeft vooraf niet aangekondigd te worden. Dit kan zijn via bijvoorbeeld, Facebook, De Belastingdienst, het RDW etc..

Een middel dat ingezet mag worden is een bezoek bij je thuis. Dat wordt gedaan bijvoorbeeld om te zien wie er verder in jouw huis woont. Natuurlijk zijn er regels  waar de onderzoekers zich aan moeten houden. Deze regels staan in een protocol. Dit protocol kan je terugvinden op de website van Ferm Werk. Een paar dingen lichten we hier alvast kort toe:

–          Op de stoep van je huis moet duidelijk uitgelegd worden waarom zij komen.

–          Zij moet ’geïnformeerde toestemming‘ vragen om binnen te gaan. Dit is toestemming op basis van volledig en juiste informatie.

–          Als deze informatie pas verstrekt wordt als zij binnen zijn, dan is het huisvredebreuk.

–          Je moet begrijpen wat men wil, zo niet dan heb je het recht om iemand te hulp te vragen.

–          Men kan niet ongevraagd een kamer binnen gaan of kasten open maken. Wel kan het zo zijn dat als je weigert toestemming te geven nadat ze vragen om een kamer te betreden of kasten open te maken dat men kan concluderen dat je niet meewerkt. Dit kan consequenties hebben voor (de hoogte van) je uitkering.

–          Je hebt het recht om het rapport in te zien dat opgemaakt wordt na het huisbezoek. Ook heb je het recht om onjuistheden in jouw dossier te laten wijzigen.