Jongeren

 

 

 

 

Voor jongeren tot 27 jaar zijn er speciale regels:

–          Het volgen van onderwijs gaat bij jongeren van 16 en 17 jaar voor op (het verkrijgen van) betaald werk. Dit houdt in dat als een jongere onderwijs kan volgen, dan hoeft de gemeente zo’n jongere niet te ondersteunen bij het zoeken naar werk. Het halen van een startkwalificatie staat voorop (dus minimaal MBO-2 diploma of Havo of VWO). In uitzonderingsgevallen kan er een leerwerktraject geregeld worden wat leidt tot een startkwalificatie. Er is een speciaal spreekuur voor jongeren.

–          Jongeren vanaf 18 jaar die niet meer naar school gaan en ook geen vervolgopleiding kunnen volgen, kunnen in aanmerking komen voor algemene bijstand als hij/zij geen recht meer heeft op studiefinanciering.

In principe, als je je aanmeldt voor een uitkering, dan heb je een zoektermijn van 4 weken waarin je moet zoeken naar werk of moet zoeken naar een opleiding die je wilt/kunt volgen. In beginsel kun je in aanmerking komen voor (aanvullende) bijstand. Dit geldt ook voor thuiswonende jongeren. Onder de 21 jaar is de kostendelersnorm niet van toepassing.