Klachten/Bezwaar

 

 

 

 

Als je vindt dat instanties niet goed met je omgaan, dan kun je een klacht indienen. Dit kan via een formulier dat je terug kan vinden op de website van Ferm Werk en op de balie bij Ferm Werk.

Als er een beslissing is genomen waar je het niet mee eens bent dan kun je een bezwaarschrift indienen. Voor dat je dit doet is het verstandig om te overleggen met de cliëntondersteuning in jouw gemeente. Vaak kan die nog iets voor je regelen.

Wanneer de uitkeringsinstantie vindt dat je ernstig in gebreke bent gebleven bv. doordat je niet of onvoldoende meewerkt aan een traject of onvoldoende of veel te laat nodige informatie aanlevert, dan kan zij je korten op je uitkering. De wet is hier heel dwingend in. Als dat gebeurt is het verstandig met de cliëntondersteuning in je gemeente te overleggen of er een compromis  mogelijk is.

Meld je klacht(en) ook aan de ons! Wij kunnen de klacht niet voor je oplossen, maar wij kunnen klachten wel verzamelen. Als er bijvoorbeeld meerdere klachten binnenkomen over de bejegening van consulenten naar cliënten, dan kunnen wij hierover in gesprek met Ferm Werk. Vanzelfsprekend worden alle reacties in vertrouwen door ons verwerkt en zal jouw naam niet worden genoemd.