Werk

 

 

 

 

Algemeen

Als je een uitkering ontvangt dan moet je je uiterste best doen om werk te vinden of als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Dat is wat de wet voorschrijft.

Het is belangrijk dat je jezelf goed voorbereid op de gesprekken over werk. Als je dit niet doet, dan loop je de kans dat instanties besluiten wat goed voor je is en dat je in een traject terecht komt dat niet bij je past. Je kunt ook iemand meenemen naar het gesprek. Twee mensen horen/zien altijd meer dan één.

Tips:

  • Vraag jezelf af: wat vind ik de goede weg om uit de uitkering te komen?
  • Praat eens over de route naar werk en het soort werk dat bij jou past. Met een kennis, vriend, familielid of met de cliëntondersteuning in jouw gemeente.
  • Maak een plan hoe je bij je uiteindelijke doel komt.

Aan het werk

Als je aan het werk gaat, vraag dan aan instanties om compleet voor te rekenen wat de financiële consequenties zijn, dus ook consequenties voor de belastingtoeslagen, gemeentelijke kwijtschelding, kinderopvang etc.. Hierbij kan mogelijk helpen de website: www.berekenuwrecht.nl  .

Traject

Als je een uitkering hebt zal de uitkeringsinstantie je vragen om zo snel mogelijk weer aan het werk te zoeken. Zij hebben ‘voorzieningen’ om je daarbij te helpen. Zo kun je bijvoorbeeld een sollicitatietraining of een weerbaarheidstraining volgen. Ook een taalcursus, werkervaringsplaats of proefplaatsing kunnen onderdeel zijn van jouw traject naar werk.

Mensen die zelf werk kunnen vinden zullen het zelf moeten regelen. Voor hen die wat meer moeite hebben om aan de slag te komen zal  zo’n traject met je opgesteld worden.

Als je je wat wil voorbereiden op de mogelijke voorzieningen, dan kun je meer informatie over de voorzieningen vinden in de participatieverordening op de website van Ferm Werk. Een paar voorzieningen lichten wij hier kort toe.

–          Werkervaringsplaats; hier leer je ‘eenvoudige werknemersvaardigheden’, zoals op tijd op je werk komen, actief opdrachten uitvoeren, naar je werkgever luisteren, etc..

Hier werk je met behoud van uitkering, dus je wordt er niet extra voor betaald.

–          Garantiebaan; een garantiebaan is er voor mensen die moeite hebben om het minimumloon te verdienen omdat zij (enigszins) gehandicapt zijn.  Het UWV stelt vast of je daarvoor in aanmerking komt. Je mag jezelf aanmelden bij het UWV om te zien of je in aanmerking komt. Als je in aanmerking komt dan ontvang je het minimumloon voor werk. De overheid betaalt in dit geval mee aan jouw loon. Doen dus!

 

Leerlingen van het Vso en de Praktijkschool komen zeker voor deze regeling in aanmerking en hoeven niet vooraf gekeurd te worden. Maar je moet je wel melden bij het UWV (of via de school) voor het zg. doelgroepenregister.

 

–          Beschut werk ook wel ‘beschut nieuw’ genoemd. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Heb jij behoefte aan een beschutte werkomgeving? Dan kun je zelf bij UWV om een beoordeling (laten) vragen. Als het oordeel positief is dan zal de gemeente/FW zo’n plek voor je regelen. Kijk voor meer informatie op de website: www. beschutaandebak.nl

Tegenprestatie

Het is goed om te weten dat in deze regio niet aan ‘tegenprestatie’ wordt gedaant: d.w.z.  er mag je geen werk opgedragen worden omdat je een uitkering hebt.

Ziek

Als je in een traject naar werk zit, en je bent ziek of ziet het niet meer zitten, meld je dan ziek bij jouw consulent en bespreek je situatie met jouw huisarts.

Logboek

Bij je zoektocht naar werk; noteer en bewaar alles wat je hebt gedaan:

–          Brieven die je geschreven hebt.

–          Reacties die je op sollicitaties hebt ontvangen.

–          Wie je gebeld hebt.

–          Welke kranten en websites je bekeken hebt in je zoektocht.

Dit om duidelijk te kunnen maken dat je actief bent geweest in het zoeken naar werk en wat het resultaat is.