Wat we doen

 

 

 

 

De Cliëntenraad behartigt de belangen van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en van diegenen die op basis van de wsw bij Ferm Werk werken of gedetacheerd zijn. De Raad vertegenwoordigt allen die via de zg. Participatiewet met Ferm Werk in aanraking komen.

De Cliëntenraad houdt in de gaten hoe Ferm Werk functioneert naar de cliënten toe en hoe de wetten en regelingen worden toegepast. De Raad overlegt regelmatig met medewerkers van Ferm Werk, met de Directeur en met het Bestuur ter verbetering van uw situatie.

De Cliëntenraad is zelfstandig en functioneert op basis van de Participatiewet. Er zitten mensen in die in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden ook voor cliënten opkomen en in de Raad zitten ook mensen die zelf een uitkering hebben. Alle leden zijn vrijwilligers en hebben geen relatie met Ferm Werk.

De Raad stelt zich zo goed mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen en verwikkelingen zowel op landelijk, regionaal als gemeentelijk niveau. Maar uw hulp is daarbij zeer gewenst. Dus u wordt uitgenodigd om een reactie te geven, zowel positief als wanneer u iets aan te merken heeft. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld.