Wie we zijn

 

 

 

 

 

Wim Agterof
Voorzitter van de cliëntenraad vanaf de oprichting begin 2014. Ik ben lid namens de Participatieraad van Woerden. Sinds enige jaren behartig ik de belangen van uitkeringsgerechtigden en diegenen die een wsw-dienstverband hebben. Ook op gemeentelijk niveau gaat mijn belangstelling uit naar ontwikkelingen in het Sociaal Domein waarvan Werk en Inkomen in het bijzonder.

Mieke Wijnen
Mijn naam is Mieke. 49 jaar.
We zoeken naar actuele informatie en houden de ontwikkelingen van de Participatie Wet bij. Bijvoorbeeld op studiedagen en via internet vergroten we onze kennis van wetten en gemeentelijke regels.
Maandelijks delen we onze ervaringen met elkaar in een vergadering van de Cliëntenraad Ferm Werk. Tevens stimuleren we de inspraak voor W.w.b. en W.s.w.

Marja Maas
Ik ben lid geworden van de cliëntenraad om een stem te geven aan mensen die dat zelf niet kunnen in deze complexe maatschappij met zijn vele verplichtingen en regels. De keuze voor Ferm Werk volgt logisch uit mijn persoonlijke belangstelling en gedrevenheid en past goed als vervolg op mijn werkzame leven.

Jaap den Bleker
Gehuwd en 70 jaar.
Betrokkenheid bij mensen die zelf moeilijk voor zich op kunnen komen.
Lid van de cliëntenraad Ferm werk.
Lid van de cliëntenraad PUREE Bodegraven-Reeuwijk uitkeringsgerechtigden.
Betrokken bij de mensen in de WSW bij Ferm werk en Promen Gouda
Begeleiding voor de keuringen en herkeuringen WAO WIA F. N. V .
Belangenbehartiging voor de senioren F.N.V. Groene Hart.

Lidia de Jong
Ik ben Lidia en woon in Harmelen. Ik hoop vooral mee te kunnen helpen en denken om het voor de cliënten het zo makkelijk mogelijk te maken. Het is al moeilijk genoeg om een uitkering te moeten hebben.

Walther Kok [1944]
Gepensioneerd en lid van de Participatieraad in Oudewater.  Daarvoor directeur bij de gemeentes Amsterdam en Utrecht op bestuurlijk en sociaal terrein. Woont bijna 20 jaar in Oudewater en weet hoe belangrijk het is dat iedereen meedoet en meetelt.  Niemand mag uit het zicht verdwijnen of aan zijn lot worden overgelaten.  Ik zet me er graag voor in dat ook de Ferm Werk- cliënten daarbij goed worden geholpen.

Leo Cleton
Is er voor u, de cliënt van Ferm Werk.
Uw belang is mijn drijfveer om, als vrijwilliger, zitting te nemen in de Raad. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar de contacten die u heeft met Ferm Werk. Advies geven naar aanleiding van al uw ervaringen, goed of slecht. Een voorbeeld is het klanttevredenheidsonderzoek 2015 en 2016. Er is nog voldoende te vervolmaken.

Jan Verschuur
In 1974 verhuisden mijn vrouw en ik naar Linschoten vanwege een in Woerden gevonden baan. Linschoten is nog steeds onze woonplaats; aan het werk is enkele jaren terug door pensionering een eind gekomen.
Beroepshalve ben ik heel mijn arbeidzame leven juridische actief geweest met altijd al extra belangstelling voor het arbeidsrecht en sociaal-economische verhoudingen.
In mijn beleving kan er alleen maar van een echte rechtstaat sprake zijn indien de overheid de voorwaarden schept om iedereen aan de samenleving te laten deelnemen. Ferm Werk speelt daarbij een belangrijke rol en daarom vind ik het interessant en verrijkend om via het lidmaatschap van de Cliëntenraad bij de activiteiten van Ferm Werk betrokken te zijn.

Jan Hendrik van Pruissen
Ik ben Jan Hendrik van Pruissen en ben al sinds de oprichting in 2008 lid van de raad. Eerst richtte die zich alleen op WSW. Later kwam door de Participatiewet ook nog andere groepen in zicht. Wij gaan geregeld in overleg met het Dagelijks Bestuur over de problemen van deze groepen. Het bestuurdersjargon kan ik goed volgen omdat ik een goede opleiding heb gehad.  Zelf doe ik DTP- en administratief werk bij Ferm Werk.

Manette Maas

Gepensioneerd. Als vrijwilliger actief in de Rechtswinkel van Woerden, in de Participatieraad en vroeger lid van de WMO-raad.

Liesbeth Kruyswijk

Ik ben een vertegenwoordiger van de gemeente Oudewater , waar ik ook id ben van de Participatieraad.

Martin Goebels

Ik vertegenwoordig de wsw populatie. Verder ben ik politiek actief en ben ik een actief lid van de vakbond.